Ponton na ostrzu noża.

Pidżama Porno Wiatrak
Słuchajcie, byłam w zeszłym tygodniu na koncercie Pidżamy Porno w CK Wiatrak w Zabrzu. W tym samym Wiatraku byłam...

O czym mówimy i jak mówimy…

Wittgenstein
„Granice mojego języka stanowią granice mojego świata” powiedział kiedyś Ludwig Wittgenstein, dzięki czemu zniszczył moją nastoletnią koncepcję świata. Jak...