O czym mówimy i jak mówimy…

Wittgenstein
„Granice mojego języka stanowią granice mojego świata” powiedział kiedyś Ludwig Wittgenstein, dzięki czemu zniszczył moją nastoletnią koncepcję świata. Jak...